Priemyselné stavby

Priemyselné stavby

  • výstavba skladových hál
  • výstavba športových hál
  • zhotovenie obvodového plášťa budov
  • sendvičovými panelmi
P7210075 P9040237 primyseln%C3%A9%20stavby