Facility management

Asec s.r.o. je Vašim spoľahlivým partnerom pre poskytovanie služieb v oblasti komplexnej správy budov.


Komplexná správa

Základná ponuka zahŕňa komplexnú správu technického zabezpečenia budov a stavieb, hlavne starostlivosť o:

 • súbory a inštalácie (vykurovanie, vzduchotechniku, klimatizáciu, chladenie, rozvody plynu, vody a kanalizácie a pod.)
 • elektrotechnické rozvody (meranie a regulácia, elektrorozvody, zabezpečovaciu techniku, riadiace systémy pre všetky technické zabezpečenia, hromozvody, telefónne siete, rozvody televízneho signálu, počítačové siete a pod.)
 • ďalšie technické zariadenia v budovách (osvetlenie, výťahy a pod.)
komplex-zena-vdt.jpg

Sezónna údržba

Poskytujeme profesionálne služby v oblasti starostlivosti o komunikácie a odbornú starostlivosť o zeleň, ako aj čistenie a upratovanie verejných priestranstiev.

V rámci facillity servisu vám zabezpečíme:

 • letnú údržbu – údržba zatrávnených plôch kosením zelene a údržby stromov
 • zimnú údržbu – odhŕňanie snehu, posyp chodníkov a komunikácií
 • upratovanie verejných priestranstiev
 • odvoz a likvidáciu odpadu
 • deratizácia
IMG_2384 sez%C3%B3nna%20%C3%BAdr%C5%BEba%20L sez%C3%B3nna%20%C3%BAdr%C5%BEba%20Z

Servisné zásahy

 • elektroinštalačné práce
 • vodoinštalačné práce
 • zámočnícke práce
 • havarijná služba
 • bežná údržba a opravy
servisn%C3%A9%20z%C3%A1sahy