Sezónna údržba

Poskytujeme profesionálne služby v oblasti starostlivosti o komunikácie a odbornú starostlivosť o zeleň, ako aj čistenie a upratovanie verejných priestranstiev.

V rámci facillity servisu vám zabezpečíme:

  • letnú údržbu – údržba zatrávnených plôch kosením zelene a údržby stromov
  • zimnú údržbu – odhŕňanie snehu, posyp chodníkov a komunikácií
  • upratovanie verejných priestranstiev
  • odvoz a likvidáciu odpadu
IMG_2384 sez%C3%B3nna%20%C3%BAdr%C5%BEba%20L sez%C3%B3nna%20%C3%BAdr%C5%BEba%20Z