Komplexná správa

Základná ponuka zahŕňa komplexnú správu technického zabezpečenia budov a stavieb, hlavne starostlivosť o:

  • súbory a inštalácie (vykurovanie, vzduchotechniku, klimatizáciu, chladenie, rozvody plynu, vody a kanalizácie a pod.)
  • elektrotechnické rozvody (meranie a regulácia, elektrorozvody, zabezpečovaciu techniku, riadiace systémy pre všetky technické zabezpečenia, hromozvody, telefónne siete, rozvody televízneho signálu, počítačové siete a pod.)
  • ďalšie technické zariadenia v budovách (osvetlenie, výťahy a pod.)
komplex-zena-vdt.jpg